[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Általános Szerződési Feltételek

I. Definíciók:

1.)    A rendezvény: Fénykonferencia (továbbiakban: konferencia)

2.)    Konferenciaszervező (a továbbiakban: Szervező):

A Fénykonferencia szervezője:

Cégnév: Starlight Entertainment Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 189. 5. em. 32.

Adószám: 25034280-2-43.

Cégjegyzékszám: 01-09-195905

3.)    A konferencia résztvevői:

A konferencián a következők vehetnek részt:
a.) a konferencia szervezői;
b.) a konferencia felkért előadói;
c.) A konferencia látogatói, akik a konferencia honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat, és elfogadják a konferencia általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. A jelentkező elektronikus űrlap kitöltésével megadja a Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben, és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Jelentkező e-mail-ben a jelentkezés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás a jelentkező megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a jelentkezőhöz nem érkezik meg, a jelentkező az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül.

4.)    A konferencia helyszíne, időpontja:

A konferencia időpontja: 2016. 06.12., vasárnap, 10:00-17:15 (VIP vendégeknek: 20:00)
Helyszín: Novotel Budapest City, Bartók Terem (Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 63.)

II. Feltételek, Házirend:

1.)    A jelentkezési űrlap kitöltése önmagában nem jogosít fel a konferencián való megjelenésre. A jelentkezési űrlap megküldését követően a Szervező visszaigazoló e-mailt küld, mely tartalmazza a jelentkezési adatokat, a fizetendő végösszeget és a banki átutaláshoz szükséges adatokat (a továbbiakban: díjbekérő e-mail). A jelentkező a részvételi díjat banki átutalással egyenlíti ki, illetőleg lehetőség van készpénzes fizetésre kizárólag a konferencia helyszínén a konferencia megkezdése előtt. A jelentkezési díj Szervező számláján történő jóváírását követően a szervező megküldi a számlát a jelentkezőnek. A konferencián látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat határidőben átutalta, vagy a konferencia napján a helyszínen készpénzben a Szervezőnek megfizette. A részvételi helyek kiadása a befizetés sorrendjében történik. Basic jegyek esetében az ülőhelyek elfoglalása a konferencia napján szabadon történik,  Business jegy és VIP jegy esetén az ültetés az első sorokban történik. A VIP helyeket azok vehetik igénybe, akiket a Szervező a konferencia helyszínén a regisztráció során erről tájékoztat.

2.)    Regisztráció: 9:00-10:00 óra között.

3.)    A konferencia részvételi díja Basic és Business jegyek esetében nem tartalmaz étel-ital ellátást. VIP jegyek esetében a konferencia teljes időtartama alatt catering áll a résztvevők rendelkezésekre, valamint a részvételi díj tartalmazza a VIP vacsora árát.

4.)    A konferenciákról a Szervező előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos képi vagy hangfelvételt készíteni. A weboldal jelentkezési űrlapjának kitöltésével és elküldésével, vagy a jelentkezési lap visszaküldésével kifejezett hozzájárulást kap a Szervező, hogy a konferencia alatt a Szervező fényképeket, videófelvételt készítsen, és azokat a későbbiekben reklámanyagaiban, hírleveleiben, értékesítési céljaiban stb. felhasználja.

5.)    A résztvevő nem jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére. Ez a tiltás nem vonatkozik a személyesen átadott névjegyekre.

6.)    Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.

7.)    Vis maior esetén Szervező mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.

8.)    Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

9.)    Szervező az előadások témájának, a konferencia programjának változtatási jogát fenntartja.

10.)                       Résztvevőnek a regisztrációkor megkapott azonosítóját (nyakba akasztható azonosító vagy névtábla) a konferencia teljes időtartama alatt viselnie kell annak érdekében, hogy egyértelmű legyen, ki jogosult a konferencián való részvételre.

III. Szerzői jog:

1.)    A konferencián elhangzó előadások, átadott írásos anyagok az előadók, illetve a szervezők szellemi tulajdonát képezik, azokat a résztvevők kizárólag saját maguk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a Szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos!

IV. Adatvédelem

1.)    A konferencia honlapjának látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az adatai alapján díjbekérőt vagy számlát állítson ki számukra, illetve azokat kapcsolattartás céljából felhasználja. Az adatkezelésre vonatkozó részletes feltételeket a jelen általános szerződési feltételek mellékletét képező Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

V. Elállási, felmondási jog:

1.)    A Szervező a konferenciára való jelentkezésének lemondását csak írásban fogadja el a rendezvényt megelőző l0. napig, mely a fenyoi.ivan.management@gmail.com e-mail címre küldhető meg. Határidőn belüli lemondás esetén a Szervező a már átutalt részvételi díjat 100 %-ban visszatéríti. A lemondási határidőt követően beérkezett regisztrációkat a rendezvény közelsége miatt visszamondani nem lehet. Amennyiben a résztvevő nem jelenik meg a konferencián, és részvételét a konferenciát megelőző 10. napig írásban nem mondta le, a már megfizetett részvételi díjat a Szervezőnek nem áll módjában visszafizetni, illetve a részvételi díjra vonatkozó követelése érvényesítésétől eltekinteni.

VI. Egyéb rendelkezések

1.)    Szervező a konferenciával kapcsolatos esetleges módosításokat a konferencia honlapján teszi közzé.

2.)    A résztvevő az esetleges panaszát e-mailban a fenyoi.ivan.management@gmail.com e-mail címre, vagy ajánlott levélben juttathatja el a Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 15 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről a résztvevőt 15 napon belül tájékoztatja. A Szervező és a résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

 

[/text_block]